DIE BOODSKAPPER
 • Liewe vrinne,
  Hier is iets wat ek al vir ‘n geruime tyd lank oorweeg (en voel eintlik skuldig dat ek tot nog toe nie sover gekom het nie), nl. om vir julle die volgende inligting te gee. My hoop is dat dit net dalk vir iemand tot seën kan wees. Ek dink wat my skoot laat afgaan het, is ‘n volblad boekbespreking van Hennie se “Skepping en Evolusie – onversoenbaar” met afbeelding van die voorblad, in die November-uitgawe. Sien meer daaroor hieronder.

  Let asseblief: hierdie skrywe is NIE ‘n advertensie nie – dit is slegs inligting wat ek graag in my belangstellende vriende se hande wil laat kom.

  Dié inligting behels “die Boodskapper”, (maand)blad van die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK). Dit word altyd baie smaaklik aangebied met glansbuiteblad en die res hoë kwaliteit papier. Propvol tersaaklike inligting en geestelike leesstof van hoë gehalte, smaaklik geskryf deur kundige, behoudende skrywers. Verskoon my as ek opmerk dat daar absoluut geen vergelyking is met Kerkbode nie. Met elke artikel wat ek in die Boodskapper lees, besef ek dat ek sou net ‘n bietjie armer gewees het as ek dit nie gelees het nie.

  Die November-uitgawe is byna uitsluitlik gewy aan (en genoem!) “Evolusie?”. Baie, baie deeglike artikels oor verskillende aspekte van evolusie en Charles Darwin, o.a. 4 bladsye (klein font) van verskillende briewe wat prof. Danie Strauss ged. 2010 aan Volksblad geskryf het. Insiggewend en pittig. Elders word skakels gegee na sommige sake wat alreeds in ons forum bekend is: die radio-onderhoud waarvan Hennie Mouton deel was; Coert Welman se reaksie op Toerien (sien GDB); Jan Louw se artikel op GDB oor “Belhar ‘n futiele oefening” (as bron aangegee in ‘n lang (4-bladsye) artikel deur prof. J Bosman en dr. CA Swanepoel, getitel “Die NG Kerk en Belhar {Oktober 22014-uitgawe}). Ds. Theo Danzfuss word ook positief aangehaal ens., ens.

  Die Desember-uitgawe het baie oor die gelofte, Bloedrivier, die slag aan die Wit Umfolosi en daarna.

  Ek noem sommige van die vele onlangse artikels in die Boodskapper(s):
  Die toekoms van die gereformeerde Christendom in Suid-Afrika (prof. J Bosman)
  ‘n Visie vir Suid-Afrika (dr Peter Hammond)
  “Nee” vir verdienste; “Ja” vir genade (ds. Schalk Strauss)
  Wat is ons reaaksie oor “genadedood”? (mnr. Erbert Terblanche)
  Reeks: ‘n Bybelse verdediging van die die klassieke model van onderwys (dr. Steve Jeffrey);
  Reeks: Om Christus te preek in ‘n postmoderne wêreld (dr. Tim Keller)

  Ek wil die Boodskapper van harte aanbeveel. Verrykende, leersame en opbouende leesstof.
  Intekengeld is R179 p.j. Vir verdere detail, spesifieke uitgawes ens. kan julle gerus ‘n epos rig aan boodskapper@apk.co.za.
 • Dankie Gideon - 'n Mens is dankbaar dat daar nog kerklike geskrifte is wat by die Woord hou.
 • Verdere inligting (sien hierbo) insake Die Boodskapper:
  Die Junie-maand uitgawe van Die Boodskapper fokus op homoseksualiteit. Daar sal DV 'n breë spektrum van bydraes wees, o.a. 'n artikel deur Ellison, Vrae beantoowrd deur André en 'n artikel deur myself.

  Kontakbesonderhede: boodskapper@apk.co.za; redakteur@apk.co.za.

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.