Prof Willie Jonker oor die Belhar-belydenis
 • Die volgende beriggie het so pas in die Oos-Kaap Streeksinode (Danie Mouton, Port Elizabeth) se nuusbriefie verskyn:


  Prof Willie Jonker oor die Belhar-belydenis

  Ds Gert Duursema van die Noord-Kaap vertel:

  Ek het in my navorsing oor prof. Willie Jonker op 'n ongepubliseerde artikel (dalk 'n voordrag/referaat?) afgekom wat nog met 'n ou "Dot-matrix"-drukker gedruk is. Ook mev. Jonker weet nie van die bestaan van die dokument nie.

  Na my oordeel is dit die kortste, beste en mees gebalanseerde beoordeling van die Belhar Belydenis wat ek nog onder oë gehad het. Prof. Jonker spreek daarin álles aan wat in die gesprek oor Belhar geopper word. Ondermeer die volgende:

  - Kan Belhar hom as 'n belydenis aandien en waar kom dit vandaan?

  - Watter punte van ooreenkoms is daar tussen die NG Kerk se standpunte soos verwoord in bv. Kerk en Samelewing en Belhar?

  - Prof. Willie maak bv. 'n opmerking soos "...hierdie verwerping van GP (Geloof en Protes - GJD) neem die NGK 'n posisie in wat dit vir hom makliker laat word om duidelik te maak dat hy nie staan waar die NGSK hom in die BB (Belhar Belydenis – GJD) soek nie (kursivering deur prof. Jonker)."

  - Is Belhar vanuit die perspektiewe van die Bevrydings-/Swartteologie geskryf?

  - Hou die formulering dat die Here "op 'n besondere wyse die God van die noodlydendes, die arme en die verontregte is" teologies enige water of is dit tipiese Bevrydings-/Swartteologie taal?

  - Kan die NG Kerk steeds van 'n tipe "regse teologie" en die NG Sendingkerk (die VGK was toe nog nie gestig nie) van Bevrydings-/Swartteologie verdink word?

  Klik hier om die artikel te lees (Met dank aan ds. Duursema en Noord-Kaapland eNuus). Die skakel is toe
  http://ngkok.co.za/kennisg/201432/BEOORDELING VAN DIE BELHAR-BELYDENIS.pdf

 • Al kan 'n mens nie die skakel oopkry nie ( ek kon ook nie Gideon) - soos ek DM en prof Willie leer " ken" het, sal dit wel baie sterk PRO Belhar wees.
 • Liza, kom in asb - ek het al my Google vaardighede gebruik maar kon dit nerens kry nie ... jy is mos die koningin van soek :)
 • Aanhouer wen!!! Na my man se rekenaar gestuur, hy kon dit in ander formaat oopkry. Toe kon ek dit nie aan myself per e-pos gestuur kry nie - weer en weer probeer , sukses! MAAR - die " line breaks" mag op verkeerde plekke wees, verskoon asb. Moet gaan kosmaak.
  WILLIE JONKER OOR BEOORDELING VAN DIE BELHAR.docx
  44K
 • Lyk my die hele kerkgeskiedenis is op politiek geskoei:

  W.D JONKER: - Die moderne belydenisbeweging in Suid-Afrika - en Calvyn

  "Starting with the Barmen Declaration o f 1934, a tie»’ desire to confess the Christian faith in situations of political tension erupted worldwide, resulting in the formulation o f new confessional statements. In South Africa a number o f declarations and testimonies emanated from the struggle against apartheid. Not all these confessional statements had the same character and impact. The author o f this article concentrates on the three most important documents which may have been influenced by Barmen: The Message to the People o South Africa (1968), the Belhar Confession (1982) and the Kairos Document (1985/6),.

  He also refers to several other statements, including the document Geloof en protes (1987), which subscribes to apartheid as a matter o f faith. The author concludes with a few critical remarks from a Calvinist point o f view."

  http://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig/article/viewFile/1472/1767 • Seker vir die "doppers" se onthalwe ( In die Skriflig is mos hulle mondstuk) wat hy na Calvyn verwys. Lyk ook of hy vir Calvyn inbring om te sê dis heeltemal in orde om teen die staat in opstand te kom, want Calvyn het dit gedoen. Myns insiens vergelyk hy appels met pere ...
 • Lyk my daar is mense wat om ander redes TEEN die verandering van Art 1 stem! In vandag se Rapport, 'n lang stuk deur Jean Oosthuizen
  Rapport artikel van Jean O oor Belhar.docx
  105K
 • Die volgende brief het in vanoggend se "Die Burger" (Oos-Kaap) verskyn:

  Die leë kerkbanke sal nog uitroep

  Oor die berig "Eerste sinode van NGKerk aanvaar Belhar-belydenis"(DB,06.10):

  Die uitsprake van prof. Nelus Niemandt wemel van die teenstrydighede. Ek het met verskeie NG predikante gepraat en heeltemal weersprekende sienings oor die sinodale aanvaarding van Belhar gekry.

  Party sê soos Niemandt dat die sinode dit wel aanvaar het. Ander sê nee, dit is slegs 'n aanbeveling van die sinode, want die sinode kan nie so 'n onkerkordelike besluit neem voordat die gemeentes daaroor gestem het nie.

  Na bewering het die sinodale regskommissie die moderatuur daarop gewys dat hy slegs 'n aanbeveling kan maak. Waarop grond die moderator sy stelling dat die versoek van voetsoolvlak af kom? Is daar wetenskaplike steekproewe gedoen, of is dit die mening van die kring jabroers wat die moderator omring?

  Ter versagting kan gesê word dat niks so stremmend op die gehoor is soos politieke korrektheid nie. Die voetsoolvlak waar ons beweeg, ervaar slegs die stoomrollertaktiek van die sinode en die eenogige Kerkbode.

  Daar word gesinspeel dat dié wat nie die sinode se siening steun nie, ongehoorsaam aan die Woord is, nie na die Heilige Gees luister nie, apartheid wil terughê, nie die skerpste mes in die laai is nie, asook begelei sal word totdat ons Belhar aanvaar.

  Professor, die sinode het in 2004 'n opname gedoen oor of lidmate kerkvereniging voorstaan en of hulle Belhar aanvaar. U weet mos dat die meeste lidmate "ja" gesê het vir kerkhereniging en "nee" vir Belhar. U weet ook dat ons lidmate daarna hand en mond beloof is dat ons in die toekoms oor Belhar sal kan stem voordat die sinode 'n besluit daaroor neem.

  Wat gebeur nou? Die sinode se belofte word nie gestand gedoen nie. Die sinode het Belhar klaar aanvaar. Lidmate stem nie oor Belhar nie, maar oor die wysiging van artikel 1.

  Selfs die VGK verwerp die tweeslagtige aanvaarding van Belhar. Weet u hoekom ons nog nie geloop het nie? Ons hoop dat die moderatuur iewers langs die pad tot sy sinne sal kom, selfs eerlik genoeg sal wees om te erken dat ons op voetsoolvlak gemanipuleer word, dat boegenoemde belofte nie nagekom was nie; miskien selfs sal erken dat sy optrede teokraties was en nie volgens ons gereformeerde tradisie nie.

  'n Reuse-vertrouensbreuk het tussen lidmate en die sinode ontstaan waarvan die uiteinde 'n voortdurende erodering van lidmaatgetalle gaan wees.

  Prof. Nelus, kyk oor vyf jaar na die leë banke in die NG Kerk en luister hoe hulle uitroep: "Manipulasie! Manipulasie!"

  Tiaan Boshoff
  Groot-Brakrivier


  Ek dink dit is 'n uitstekende skrywe wat die sluier oor die geknoeiery van die sinodale mafia ietwat lig sodat die oningeligte lidmate betyds daarvan kan kennis neem.  Ook my brief, "Wie se stem hoor kerklike besluitnemers?", het in dieselfde koerantuitgawe van vanoggend verskyn. Dié brief verskyn op my blog waterswaarrusis.blogspot.com

 • NAVRAE OOR BERIG IN BEELD, BURGER EN VOLKSBLAD OOR DIE NG KERK EN DIE BELYDENIS VAN BELHAR

  Prof Nelus Niemandt antwoord soos volg op navrae tov die berig wat verlede week in die pers verskyn het: (NG Kerk FB Blad)

  https://www.facebook.com/NGKerk/posts/10155009006680001?fref=nf&pnref=story

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.