Ben du Toit in Kerkbode
 • Ek heg vir julle die Kerkbode van 3 Oktober aan.
  141003.pdf
  3M
 • Ek het dit reggekry om 'n bespreking geplaas te kry na 'n lang afwesigheid. By my vorige plasing is daar 'n brief in die Kerkbode van Ben du Toit waarin hy die Belhar proses in die Kerk bevraagteken. In die volgende Kerkbode van 17 Oktober word hy ernstig deur Chris van Wyk gekritiseer oor sy optrede.

  Dit kom toe by my op: Vir die eerste keer wat ek van weet word Ben du Toit deur 'n hooggeplaasde amptenaar in die kerk tereggewys. Ben het openlik voor die hele Algemene Sinode gesê dat hy nie in die duiwel glo nie en dat hy hoop die kerk sal vir hom ruimte maak oor sy standpunt. Niemand het hom tereggewys nie. Wynand het 'n tugsaak teen hom aanhangig gemaak, maar die kerklui het rondom hom gestaan. Hy het allerande ketterye oor Jesus in sy boek kwytgeraak en hy het die Andrew Murray prys daarvoor gekry. Hy is ten spyte van sy vreemde sieninge aangestel in 'n baie verantwoordelike pos by die kerk en hy het namens die NG Kerk gevra vir die wettiging van homoseksuele huwelike.

  Nou na al die water in die see geloop het word Ben in die Kerkbode tereggewys en daar word van hom verwag om verskoning aan die kerk te vra - omdat Ben dit durf waag het om te verskil oor die kerk se hantering van Belhar! Dit gee vir mens 'n idee van die leierskap se prioriteite.

  Ek hoop julle kry die Kerkbodes oopgemaak en dat julle 'n weer op hoogte kom van die temas in die Kerkbode in hierdie dae.
  141017.pdf
  3M
 • BAIE dankie Jan! Ek het die drie artikels gekatenpyst ( BdT s'n, Chris van Wyk en dan ook A du Toit s'n) en heg dit hier aan. Ja, dis inderdaad verstommend dat Chris van Wyk vir BdT kritiseer!
  Ben du Toit van Kuilsrivier Belhar en Artikel 1.docx
  29K
  Belydenisse is gedateerd.docx
  28K
 • En hier is Chris van Wyk se verstommende kritiek ( ek kry dit nie aangeheg nie) :

  Artikel 1 wil polarisering
  vermy
  Dr Chris van Wyk, voorsitter: taakspan vir Be-
  lydenis van Belhar, skryf:
  Ek het met groeiende verbasing dr Ben du Toit se
  brief “Belhar en Artikel 1” in die
  Kerkbode
  3 Oktober
  gelees.
  Sy uitgebreide bydrae rondom die Belydenis van
  Belhar is deur die taakspan vir die Belydenis van Bel-
  har ter vergadering hanteer, op die webtuiste geplaas,
  sowel as aan die Algemene Sinode 2013 voorgelê. Selfs
  sy korter formulering oor Artikel 1 as voorstel aan die
  taakspan is opgeneem in ons uiteindelike aanbeveling
  – saam met verteenwoordigers van die ander kerke –
  aan die Algemene Sinode. Enigiemand kan dit op die
  webtuiste nagaan. Jy skuld ons ’n verskoning.
  Die Algemene Sinode het die voorstel uitgebrei,
  soos dit hulle goeie reg is, om ’n Artikel 1 te formuleer
  wat polarisering vermy tussen dié wat die Bely de nis
  van Belhar as in ooreenstemming met die Bybel bely
  – waar dr Ben du Toit hom bevind – en dié wat dit nie
  só bely nie.
  Deur dié formulering te tipeer as strategies en
  minderwaardig dwing jy juis jou eie standpunt op an-
  der af en polariseer die kerk in twee kampe, of hulle
  nou wil of nie. Jou standpunt gaan dus lynreg teen ’n
  ruimhuis benadering in, soos jyself erken, en be-
  vorder die uitsluiting van diegene wat anders as jy
  dink. Daarteen het die Algemene Sinode 2013 duide-
  lik en amper eenparig standpunt ingeneem.
  Artikel 1 is helder daaroor dat die Belydenis van
  Belhar deel raak van die belydenisgrondslag van die
  NG Kerk. Dit word bely as in ooreenstemming met
  die Bybel, soos met die ander belydenisskrifte. Om
  mense van verskillende oortuigings te akkommodeer,
  formuleer ons dit só: “Die Belydenis van Belhar is
  deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n
  wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en
  vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die
  Woord van God bely, sowel as vir lidmate, amps-
  draers en vergaderings wat dit nie as ’n belydenisskrif
  onderskryf nie.”
  Ons is vol vertroue dat ons daarmee ons hele kerk
  kan saamneem op hierdie wonderlike pad wat ons
  met die Belydenis van Belhar stap. Ek kan nou as lid
  van die NG Kerk amptelik die belydenis aanvaar, soos
  ek ook reeds lankal persoonlik doen. Ek gee egter ook
  eksplisiet ruimte dat ander mense dit nie op dieselfde
  wyse as ek aanvaar nie. Ek hoop en bid dat jy dit ook
  sal regkry.
 • Natuurlik wil BdT alle belydenisskifte opsioneel maak. Hy glo nie meer een van hulle nie!
 • Ek is verbaas dat BdT nie sommer ook die Bybel opsioneel maak nie ... :)
 • Dankie Hetta dat jy dit gek&p het.
  Jan,
  Jy se dit so raak soos baie van ons dink ,maar soos ek nie kan bewoord nie. Dis nou oor Ben uiteindlik aangetree word.
  God se eer tel nie,maar die moderatuur se eer.

  Ek wonder is die Chris v Wyk nie die eertydse hoof van Sanlam nie.
  Hy sal die guts he om BOK aan te vat.

  Miskien dring dit deur by die kerkleierskap dat hul n duur prys betaal om BdT aan te hou.
  Wonder hoeveel lidmate is oor hom uit die kerk?

  Dis amper soos die ANC regering met Zuma.
  Hul planne boemerang so n bietjie.
 • Anna, of Chris van Wyk vroeër by Sanlam was, sal ek nie kan sê nie. Hy is wel tans predikant by die Somerstrand-gemeente in Port Elizabeth en, so meen ek, die huidige moderator van die Oos-Kaapse streeksinode.

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.