Belhar se Bybel uitleg
 • Ek lees nou die teksbewyse van artikel 4 van Belhar: Ek het lanklaas sulke swak Bybeluitleg gesien

  Spesifiek oor artikel 4: dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is

  1) Opdragte om nie sonde te doen nie word interpreteer as dat God 'n besonderse band met die slagoffers van sonde het: Daar word dus teks op teks aangehaal waarin God die sonde van uitbuiting en onreg van armes verwerp, en dan word gesê dat God op besonderse wyse die armes se God is. (Met ander woorde, op GROND van hulle armoede)
  Beantwoord hierdie vraag: Is dit groter sonde om 'n arm mens te vermoor as 'n ryke? Is dit groter sonde om van 'n arm mens te steel as 'n ryke?

  2) Literalistiese uitleg van tekste wat duidelik bedoel is as metafore: (As jy my nie glo nie: Gaan lees maar Mattheus 5 en skryf 100 keer uit: "Laat die Bybel die Bybel verklaar")
  Luk 6:20-26
  “Geseënd is julle wat arm is,
  want aan julle behoort die koninkryk van God.
  21Geseënd is julle wat nou honger het,
  want julle sal versadig word.
  Geseënd is julle wat nou huil,
  want julle sal lag.
  22Geseënd is julle wanneer die mense julle haat
  en julle verstoot en uitskel
  en julle naam vermy soos iets wat sleg is,
  alles ter wille van
  die Seun van die mens.

  3) God beskerm armes teen die ongelowiges: Die enigste sinvolle afleiding is dat Hy hulle beskerm omdat hulle NIE ongelowiges is nie (en nie bloot omdat hulle arm is nie)
  Kyk maar Ps 147:

  5Dit gaan goed met die mens
  wat sy hulp van die God van Jakob ontvang,
  die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God.
  6Die Here het die hemel en die aarde gemaak,
  die see en alles daarin.
  Hy bly vir altyd getrou,
  7Hy laat reg geskied aan verdruktes
  en gee brood aan dié wat honger ly.
  Die Here bevry die gevangenes,
  8die Here laat blindes sien,
  Hy ondersteun dié wat bedruk is.
  Die Here het die regverdiges lief.
  9Hy beskerm vreemdelinge
  en help weeskinders en weduwees,
  maar Hy versper die pad vir diegoddeloses.
  10Die Here regeer vir altyd.
  Sion, jou God regeer van geslag tot geslag.
  Prys die Here!

  Waaragtig, as ek Allan Boesak se prof was het ek hom gedop.
 • Belhar beweer dat daar iets in die mens is (armoede) wat God se guns verdien. Dit is 'n direkte weerspreking van die Evangelie wat sê dat God se guns op sy ewige raadsplan en genade berus.

  DL 1:9. Hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom nie.

  Is daar enige gronde vir God se guns behalwe Sy ewige raadsbesluit? Ons Gereformeerde geloof ken nie so iets nie. Belhar is innoverend; Dit skep 'n klas van mense wat God se guns ontvang buite om die verbond en uitverkiesing.

  Dit moet verwerp word as dwaalleer.
 • Laastens:

  Neem 'n arm mens wat nie uitverkies is nie.

  Belhar beweer God is op 'n besonderse wyse sy God.
  As hy arm is maar hy gaan hemel toe, beteken sy armoede op aarde niks, want die heerlikheid van die hemel is vir ewig.
  As hy arm is en gaan hel toe, wat het hy dan van hierdie kammakastige guns van God? God gee hom hier op aarde absoluut niks: Hy is arm en word verdruk, en dan gaan hy nog hel toe boonop.

  Watter voordeel is daar vir 'n arme wat hel to gaan dat God "op 'n besonderse wyse sy God is"?

  Duidelik absoluut niks.

  Belhar maak 'n bespotting van God se guns
  1) Omdat dit beweer dat die grond daarvoor in die mens se sosiopolitieke status lê en nie in Sy genadige ewige raadsplan nie.
  2) Omdat daar vir 'n arme wat verlore gaan geen voordeel in hierdie sg "guns" is nie. As God op so 'n manier op 'n besonderse wyse iemand se God is, is Hy maar regtig useless.

  Tog pas dit in by die panenteistiese god: Die panenteistiese god is nie almagtig nie. Hy kan dus op 'n besondere wyse iemand se god wees maar net eenvoudig nie in staat wees om vir daardie persoon iets te beteken nie...

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.