Mense het Jesus verlaat omdat Hy 'n Calvinis was...
 • Johannes 6:54 Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. 55 Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. 56 Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. 58 Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het — nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. 5 9Hierdie dinge het Hy gesê in die sinagoge toe Hy in Kapérnaüm onderrig gegee het.

  60 EN baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? 61En Jesus het in Homself geweet dat sy dissipels hieroor murmureer, en Hy sê vir hulle: Is dit julle tot ’n aanstoot? 62 Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar Hy tevore was? 63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. 64 Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai. 65En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. 66 Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer saam met Hom gewandel nie.

  Die Evangelie het Jesus se volgelinge ontstel. Hulle kon maar net nie glo dat Sy vlees en bloed die middele van ons verlossing kon wees nie.

  Maar dit was nie die laaste strooi wat hulle laat loop het nie.

  Die laaste strooi was Jesus se woorde: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie.

  Hulle kon eenvoudig nie aanvaar dat hulle dood was in hulle sonde, en eers deur die Gees lewend gemaak moes word voor hulle na Jesus kon kom nie. Dit het ingedruis teen alles wat hulle geglo het oor vrye keuse.

  Dit is jammer dat mense nog steeds nie kan aanvaar dat ons redding 100% van God af kom nie; 100% beteken dat ons nie eers na Jesus kan kom tensy die Vader dit vir ons gee om te kom nie.

  Voor sulke ongelooflike, onbegryplike genade kan ek myself maar net in aanbidding voor die Vader neergooi. Dis alles net genade - onbegryplike, onverdiende genade.

  "Voordat ek kon kies, kon vra
  het U Seun my vloek gedra
  Ek kon vind, U't my gekry
  Voor ek nog my skuld bely!"
 • Rom 5:6-9: Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir ‘n regverdige sterwe, vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat CHRISTUS VIR ONS GESTERF HET TOE ONS NOG SONDAARS WAS. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.
 • Matthew Henry dink die "hieroor" gaan oor meer as dit Wynand - onder andere dat dit oor "kannibalisme" neerkom om Jesus se vlees te eet en Sy bloed te drink – soos baie mense deur die eeue dit misverstaan het.

  Verses 60-71

  We have here an account of the effects of Christ's discourse. Some were offended and others edified by it; some driven from him and others brought nearer to him.

  I. To some it was a savour of death unto death; not only to the Jews, who were professed enemies to him and his doctrine, but even to many of his disciples, such as were disciples at large, who were his frequent hearers, and followed him in public; a mixed multitude, like those among Israel, that began all the discontents. Now here we have,

  1. Their murmurings at the doctrine they heard (v. 60): This is a hard saying, who can hear it? (1.) They do not like it themselves: "What stuff is this? Eat the flesh, and drink the blood, of the Son of man! If it is to be understood figuratively, it is not intelligible; if literally, not practicable. What! must we turn cannibals? Can we not be religious, but we must be barbarous?" Si Christiani adorant quod comedunt (said Averroes), sit anima mea cum philosophis—If Christians adore what they eat, my mind shall continue with the philosophers. Now, when they found it a hard saying, if they had humbly begged of Christ to have declared unto them this parable, he would have opened it, and their understandings too; for the meek will he teach his way. But they were not willing to have Christ's sayings explained to them, because they would not lose this pretence for rejecting them—that they were hard sayings. (2.) They think it impossible that any one else should like it: "Who can hear it? Surely none can." Thus the scoffers at religion are ready to undertake that all the intelligent part of mankind concur with them. They conclude with great assurance that no man of sense will admit the doctrine of Christ, nor any man of spirit submit to his laws. Because they cannot bear to be so tutored, so tied up, themselves, they think none else can: Who can hear it? Thanks be to God, thousands have heard these sayings of Christ, and have found them not only easy, but pleasant, as their necessary food.

  Lees hier die langer uiteensetting, ek het net 'n kort stukkie gegee:
  http://www.ewordtoday.com/comments/john/mh/john6.htm

  Kyk by Classic Bible Commentaries – John Gill en Johnson se verklarings is ook in lyn met MH s'n.

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.