Die kerkbode
 • Julle het seker nie almal toegang tot die KB nie. Ek heg vir julle 'n paar artikels aan. Wat vir my veral besorg maak is die mense wat KB gekies het om hulle medewerkers te wees, boeke te resenseer ens. Auke Compaan is 'n leraar van die invloedryke Skuilkrans gemeente in Pta. Hy resenreer 'n boek van Rowan Williams, 'n kontroversiële Aartsbiskop van Kantelberg. Hy was 'n voorstander van intergeloofsgodsdiens en gay huwelike onder priesters.
  Daar is ook 'n artikel oor Alan Hirsch wat help om sy denke te verstaan.
  Daar is ook 'n getuienis van Neels Jackson wat help om hom beter te verstaan.
  VERSTAAN DIE BYBEL.doc
  26K
  n Dieper ontdekking van gemeenskap.doc
  25K
  Alan Hirsch 4 April 2014.docx
  483K
 • Dan is daar nog 'n artikel van Fanie Cronje oor hoe om die Bybel te verstaan. Hy is van Riviera Pta.
  Daar is 'n kennisgewing van die nuwe Sondagoggendprogramme, wat my onrustig stem.
  Dawie de Wet van Veritas Kollege het gereageer op Nelus se voorstel dat ons weer biskoppe moet invoer.
  Neels Jackson.doc
  173K
  VERSTAAN DIE BYBEL.doc
  26K
  DIE Sondagoggend godsdiensprogram.doc
  23K
  Biskoppe is nie die oplossing.doc
  24K
 • BAIE dankie Jan! Ek het groot waardering vir Dawie de Wet se kommentaar - dit het my onstel om aantal berigte te sien waar daar in positiewe terme oor die RKK gepraat word, en daar hierdie "onheilspellende" tendens is van naderbeweeg aan die RKK - wat Wynand herhaalde kere op sy blog oor geskryf het. As ek dit reg het, is Allan Hirsch ook onder die emergents ( een van daai "undercover" ouens! ) - sy naam word ook hier genoem:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church
 • Interessante stuk wat Allan Hirsch se "emergent" sieninge oor "sending" mooi uitlig:


  http://www.reclaimingthemission.com/?p=1223
 • Ek het gaan kyk na Wikipedia se beskrywing van die emerging beweging en het dit baie waardevol gevind. Volgens die skrywer daarvan val Hirsch onder die "reconstructionists":
  Reconstructionists are generally theologically evangelical, and speak of new forms of church that result in transformed lives.[10]:90 They look to Neil Cole and Australians Michael Frost and Alan Hirsch.

  Ek het ook gaan kyk na die artikel van David Fitch. Hy wil vir Hirsch (in liefde) vermaan teen: "the trap of de-eccelesiologizing our belief and practice of the church in society." Dit was vir my waardevol om die artikels te lees want dit is nie altyd maklik om jou vinger op 'n probleem te lê nie, alhoewel jy 'n aanvoeling het dat iets nie pluis is in 'n persoon se benadering nie.

  Hirsch het 'n boek geskryf saam met Leonard Sweet. Ek het na die CD stel geluister en Wynand het die boek gelees. Wynand het waardering vir die boek gehad.
  Die probleem kom vir my in as mense wat 'n evangeliese benadering het saamwerk met mense wat afwykend emergent is asof hulle volledig kollegas is. Dit bring mee dat jy hulle onder 'n vergrootglas begin dophou, juis omdat dit soms so moeilik is om te onderskei tussen eg en oneg.
  Hirch het vroeër vanjaar by Morelettapark opgetree op uitnodiging van Stephan Joubert en met die volle ondersteuning van Nelus.

 • Ek het nie Hirsch se boek gelees nie maar die een:

  http://www.amazon.com/Jesus-Manifesto-Restoring-Supremacy-Sovereignty/dp/0849946018

  Die boek was oor die algemeen ortodoks met een ernstige probleem: DIt is ook postmodern. Ek het 'n artikel daaroor op hierstaanek geskryf.

  http://hierstaanek.com/2013/07/28/calvyn-daai-boom-en-die-ng-kerk/
 • Hier is weer die skakel na die artikel van David Fitch oor Hirsch wat ek hierbo gegee het:

  http://www.reclaimingthemission.com/?p=1223

  RE: die stryd om die "sending" soos ek dit in David Fitch se artikel sien:

  *die ou siening van sending is myns insiens "gaan en verkondig die EVANGELIE" .

  *David Fitch is pro die nuwe manier ( en die mode-woord daarvoor is "missionaal"). Ek sou dit kortliks definieer: "gaan en WEES die evangelie".

  My hare staan pen orent elke keer as ek die woord "missionaal" sien... ons liberale kerkleiers is gans en al te lief daarvoor ...


 • Dit is weer die stryd tussen "deeds" en "creeds" , soos prof Hoffie ons herhaalde male geleer het.
 • Kyk hoe positief praat Stefan Joubert in Rapport Weekliks oor Hirsch ( DATUM – 2011) hier

  http://www.rapport.co.za/Weekliks/Nuus/Die-regte-medisyne-vir-die-pyne-van-kwynende-kerke-20110203

 • Oor Stephan se wysheid: Hy het nog nie vir een enkele dag die verantwoordelikheid van 'n gemeente op sy skouers gehad nie. Ek dink ek weet wat dit van jou vra noudat ek afgetree het. Ek kan nou preek en van die kansel afklim en huistoe gaan. Die nuwe intrekkers, die siekes en die instandhouding van al die strukture wat 'n gemeente van 'n leraar verg is nie meer my verantwoordelikheid nie.
 • Ek het weer die nuwe KB gekry die een van 2 Mei. Ek moet sê dat daar 'n defnitiewe verandering te bespeur is vandat Neels Jackson oorgeneem het. Daar is interessante gemeentenuus. Dit is egter duidelik dat die NG Kerk nie verander het nie. As joernalis gee Neels weer wat gebeur en hy gee ook blootstelling aan die kerkleiding.

  Soos in die verlde het ek weer 'n paar artikels uitgehaal en gee dit vir julle aan:

  Nelus Niemandt het oudergewoonte 'n artikel geskryf wat ek aanheg. My waarneming is dat hy die Bybel soos 'n storieboek sien waaruit mens allerande lesse kan leer. Hy sê bv: Ons kan weer inspirasie put uit verhale soos dié van Dawid en Goliat, Josef in Egipte en Jesus van Nasaret se opstanding uit die dood. Dit ontvoer jou uit ’n wêreld van vrees .. Vertel my asb as ek dit verkeerd sien.
  Ek het verder die skrywer Malcolm Gladwell van wie hy blykbaar baie geleer het gaan google. Hy is nie 'n teoloog nie en dit wil my voorkom dat die kritici van Gladwell nie eintlik weet wat om te dink van sy werk nie. Hulle weet nie of hulle hom ernstig moet opneem of nie.

  Daar is ook 'n artikel van Willem Boshoff, soos ek dit het, 'n seun van Carel Boshoff. Willem is 'n dosent in OT by Unisa en verbonde aan Skuilkrans gemeente. Dit is duidelik dat hy die vloed nie as 'n historiese gebeurtenis sien nie, maar bloot as deel van die verhaleskat van die Midde-Ooste. Verder breek hy die verhaal op aan die hand van die aanvegbare bronnesplitsingsteorie net soos daar glo 'n 1e en 'n 2e skeppingverhaal is. Uiteindelik bly daar net 'n bybelse les oor en die les is dat die genade van God groter is as sy oordeel.

  Skuilkrans is verder in die nuus met die Paasdiens wat hulle saam met 'n gay gemeente gehou het. Let ook op die verwysing na Aasvoëlkop gemeente wat al in 2004 die gay gemeente uitgenooi het. Dit is die gemeente waar Andre Bartlett predikant is en waar Beyers Naude ook vroeër predikant was.

  Gerhard Bothma is ook steeds in aanvraag vir artikels.

  Daar het ook 'n brief van Constand Viljoen verskyn waarin hy vra dat ons die kerkleiding sal steun in hulle poging om eenheid te bewerk.

  Pillay van die RCA het 'n interessante artikel geskryf waaruit ek aflei dat daar by die RCA ook meningsverskil is oor Belhar.

  Net om te beklemtoon dat daar ook mooi dinge in die NG Kerk gebeur heg ek 'n artikel aan van Arrie Preller van Komatiepoort.
  05 Die verhaal van Noag is soos ander vloedverhale.doc
  28K
  05 Gay gemeente by Skuilkrans.doc
  27K
  05 GERHARD BOTHMA.doc
  33K
  05 Steun die Algemene Sinode.doc
  24K
  05 Will the RCA be heard.doc
  27K
  05 n Skaal en spykers vertel die.docx
  441K
  05 Inspirasie om reuse te oorwin.doc
  29K
 • Daar was ook 'n artikel in die vorige KB oor 'n besluit van die ASM tov gays waarvan ons behoort kennis te neem. Ek heg dit aan.
  04 Gays.doc
  24K
 • Nog twee artikels van belang
  05 Adrie-Louise.doc
  23K
  05 Belydenisskrifte word tradisioneel in gereformeerde.doc
  30K
 • BAIE dankie Jan. Fritz Gaum se stuk oor die belydenisskrifte is myns insiens 'n bedekte advertensie vir Belhar.

  Ek stem saam met jou - dat daar geen wesensverandering by kerkleiers te sien is nie. Die stukkies wat ek wel kon lees die afgelope paar maande ( vandat dit wat ons KAN lees, so drasties afgeskaal is) kan vir my net sowel uit 'n boek soos Rooi Rose of Sarie kom. Die JUIG en JOY het baie meer pitkos vir my as Christen. Tragies.
 • Vergeet om te sê: die Facebook-blaaie van Kerkbode EN NG Kerk is pateties, daar word bittermin geplaas en daar is ook geen noemenswaardige kommentaar nie.
 • Jan baie dankie vir die artikels wat jy onder ons aandag gebring het. Baie waardering.

  Dit is inderdaad pateties as die ASM ontsteld is dat "menseregte geskend" word deur anti-gay-wetgewing. Die mens se reg om nou 'n kontra-Skrif lewenstyl te handhaaf, is nou vir hulle meer werd as wat God se Woord duidelik verbied. Hoe dan anders? - Kobus Gerber en Ben du Toit het dan die parlement namens die kerk gevra om gay huwelike te wettig!

  Dít klaar gesê, is ek nie meer so veroordelend teenoor dié wat aangetrokke voel tot dieselfde geslag nie. Ek is nou byna klaar met die vertaling van Richard Cohen se boek "Gay Children, Straight Parents". Ek leer geweldig baie by hom. Hy is 'n diep-oortuigde Bybel-gelowige, en glo in die krag van gebed. Dit kan egter nie net eenvoudig weggebid word nie, want dit is 'n ontsporing wat deur verskilende tipes verwonding gedurende die kinderjare veroorsaak is. Dit is egter nie onveranderbaar nie. Dit is ook nie aangebore nie. Dié mense het hulp nodig - en gebed om wysheid in die hulpverlening aan hulle. Richard Cohen (psigo-sielkundige) se boek "Coming Out Straight" het al derduisende gays en lesbiërs gehelp om van hulle homoseksuele tendense ontslae te raak.

  Die ASM sou goed doen om hulle luiheid te laat staan en bietjie selfstandige navorsing te doen om te sien dat God se Woord tog reg is, in plaas van om saam met die God-onterende stroom saam te swem en die pad van die minste weerstand te kies. Dit is omdat hulle juis dít doen dat hulle alreeds in 2009 te Carlisle hulle teïstiese evolusie-standpunt geformuleer en verkondig het.
 • Ek dink die NGK se leiers het totaal en al perspektief verloor. Hul nuutste vir die Koninkryk is "een spekboom op 'n slag". Ja, die skepping IS belangrik maar WAAR O WAAR is dieselfde ywer vir die redding van SIELE!!

  http://www.volksblad.com/nuus/2014-04-21-verantwoordelike-gemeentes-gevra-om-spekbome-te-plant
 • Gideon,
  Ek kan ook met 'n oop gemoed sê dat ek baie deernis het vir mense met 'n homoseksuele oriëntasie. Ek het ook groot respek vir mense met 'n homoseksuele oriëntasie wat ter wille van die eer van God kuis lewe, net soos ek respek het vir al die jongmense wat ter wille van die eer van God nie sommer met die mense op wie hulle verlief is begin saamslaap nie.

  Daniel het 'n baie goeie artikel oor veroordeling geskryf by: http://www.glodiebybel.co.za/component/content/article/180-die-bybel-oor-oordeel.html

  Henrietta,
  Die spekboom artikel verskyn in die KB ook.

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.