Belhar
 • Ek wil hiemee 'n nuwe bespreking begin, want Belhar is die nuwe "onderneming" van die leierskorps in die NG Kerk wat waarskynlik baie bespreking gaan vra.
 • Ek heg vir julle 'n paar artikels aan wat in die Kerkbode van 7 Maart 2014 verskyn het om die gesprek aan die gang te kry.
  140307 Belhar Gesprekke.pdf
  489K
  140307 Sinodes moet stem.pdf
  341K
  140307 Pillay oor hereniging.pdf
  488K
 • BAIE BAIE dankie Jan dat jy hierdie begin het - dit is SO nodig dat ons hieroor "praat".

  Een van die dinge wat prof Johan oor en oor in sy boekie ( "BELHAR 'n eietydse getuienis maar nie 'n belydenis" ) beklemtoon is dat ons kerk 'n "van onder na bo"- benadering volg, m.a.w. die presbiter-stelsel waar die presbiters (ouderlinge) meer sê het as die moderamen. Hy wys daarop dat Belhar sterk "van bo na onder" gedryf word – dus kontra wat dit behoort te wees. Daarom is die tweede dokument "Sinodes moet stem" vir my ontstellend baie in lyn met wat prof Johan sê.

 • Soos ek die ding verstaan is dat die moderamen wil hê dat ons 1) die belydenisgrondslag moet vergroot, sodat ons 2) Belhar kan insluit, sodat ons 3) kan begin met kerkhereniging.

  Kan iemand dalk vir my 'n voorbeeld noem waar kerkhereniging plaasgevind het, nadat mense uitmekaar uitgegaan het. As ek net dink aan die drie Afrikaanse susterskerke. Vir meer as 'n eeu lank probeer ons om die drie weer bymekaar te kry en dit wil nie werk nie, alhoewel ons nie noodwendig vir mekaar kwaad is nie. Die APK het intussen ook afgesplit en in my opinie is dit onherroeplik. Die NGKA en die VGK het ook geskeur en na al die bitterhede tussen hulle is dit ook onherroeplik.

  Dit is net 'n paar praktiese kwessies. Nou het ons nog glad nie by prinsipiële sake uitgekom nie. Ek vra maar net.
 • "Kan iemand dalk vir my 'n voorbeeld noem waar kerkhereniging plaasgevind het, nadat mense uitmekaar uitgegaan het"? - nog nooit SO daaraan gedink nie Jan! Nie in my heugenis nie.

  Ek het vroeër op ander poste my opinie gegee, kortliks is dit so:

  1. Die VGKSA het 'n "fout" gemaak ( ek weet nie hoe nie, nie waar en waneer nie) deur Belhar as 4de belydenisskrif aan te neem EN boonop hul hele Kerkorde daarop te bou.
  2. Ander van die NGK -familie kan nie met die VGKSA een word indien daar verskille is ten opsigte van belydenisskrifte nie.
  3. Die NGK se huidige leiers sien as oplossing dat die "moederkerk" Belhar ook aanneem, MAAR daar is reëls waarvolgens dit moet geskied ( onder andere die "twee-derde meerderheid van elke gemeente in die hele land") .
  4. Hulle sien dat punt drie nie haalbaar is nie en moet ander planne maak, vandaar die "sonder dwang" opsie.
  5. Hulle kry onverwags erge teenstand, nou moet hulle nog meer onhoudbare dinge doen, soos die "sinodes moet stem" plan.

  Prof Johan sê dit nêrens direk nie, maar tussen die lyne lees ek in sy boekie dat daar 'n "onheilige gekonkel" is om hierdie ding te MAAK werk. Mag ek vergewe word as ek verkeerd is.
 • Jan, terwyl ek jou skrywe lees oor hoe denominasies sukkel om bymekaar te kom en dit nie regkry om "een groot gelukkige" kerk te wees nie (bv. NGK en VGK), dink ek mos toe aan die toring van Babel (amper sê ek toring van Baäl :-)) - hoe God die mense uitmekaar gekry het en elke "groep" toe sy eie pad gegaan het en sy eie kultuur, lewenstyl, denkwyse, nasies, volke, taal-eie, manier van doen ens. gaan ontwikkel het. Ek vra myself onwillekeurig af of God nie nog steeds die beginsel wat daaragter sit, wil handhaaf nie.
 • Ek het 'n brief aan Johan van Rensburg geskryf waarin ek my standpunt gegee het. Ek heg dit vir julle aan.
  Brief aan Johan v Rensburg.doc
  30K
 • Jan, dit is 'n uiters sinvolle brief. Ek onderseteun elke woord daarin 100%

  Wynand
 • Dankie Wynand.
  Soos ek gesê het, het ek nou ingeteken op die elektorniese weergawe van die KB. Ek heg weer vir julle 'n paar berigte aan oor die kerkherenigings proses. Dit kom uit die KB van 4 April 2014.
  Voorstel oor Belhar wil die eenheid dien.doc
  28K
  ANDRIES HOFFMAN NGKA.doc
  73K
  Eenheid kom van Christus.doc
  252K
 • Baie dankie vir jou sinvolle skrywe Jan. Ek het vir ons dominee en voorsitter van die Kerkraad die laaste blaaie in prof Johan se boekie gekopieer - dominee het my vandag gebel en ons het 'n goeie gesprek gehad. Volgens hom is die Oostelike Sinode baie bewus van die dinge deur prof Johan uitgewys en gaan hulle beslis hul stemme dikmaak.

  Een van die dinge wat ons dominee 'n groot probleem mee het, is die "van bo na onder" - proses wat besig is om plaas te vind re Belhar, bv dat Sinodes moet stem vóór kerkrade.
 • Uit Andries Hoffman se stuk: "Ons motief vir die vereniging moet dus nie wees om op grond van groter getalle, groter mag of invloed te bekom nie." - dit lyk my ek en hy dink langs dieselfde lyne!! Vir my is die bottom line van wat die kerkleiers nou besig is om te doen, is om 'n MEGAKERK tot stand te bring, juis vir groter getalle, mag en invloed.

 • Jan, baie baie dankie vir joubaie sinvolle brief aan prof. Johan en die skakels wat jy gegee het.

  Neels Jackson (o.a.):
  "Die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die kerkorde
  waarvoor of waarteen kerkrade en sinodes
  in die volgende 18 maande moet stem, wil die
  eenheid in die kerk dien en SKEURING TEN ALLE KOSTE VOORKOM" (My hooflettters).
  EN
  "Die voorstel skep juis ruimte vir
  mense wat Belhar as belydenisskrif wil onderskryf
  én vir diegene wat dit nie wil doen nie."

  En laasgenoemde lyk vir my "juis" na 'n RESEP VIR SKEURING.

 • Inderdaad br Gideon
 • Die bo na onder proses / werkswyse in die kerk moet ons nie verbaas nie - die leiers is dan in nou kontak met die Rooms - Katolieke !
  Eersdaags praat lidmate van die biskop van die ring van .....

Dagsê, Vreemdeling!

Welkom by ons nuwe geselsplek, as jy nuut is hier, skep 'n rekening en gesels saam.